Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası
DASK

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1 Mart itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde Adres Kodu Uygulaması kullanmaya başlanmıştır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen ev sahiplerinin sigorta acentesine ya da banka şubesine gittiklerinde adreslerini tam ve doğru bir şekilde vermeleri gerekmektedir. Adreste bir hata yoksa Adres Kodu, Ulusal Adres Veri Tabanı’nda otomatik olarak gözükmektedir. Ev sahipleri Ulusal Adres Veri Tabanı’ nda kayıtlı adres kodlarına muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden ulaşabilirler.

https://yksigorta.net/wp-content/uploads/2020/11/dask-deprem.jpg

Yanı sıra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres sorgulama internet hizmetlerinden de konut sahipleri konutlarının Adres Kodunu temin edebilirler.

UAVT adres bilgilerinin eksik ya da farklı ifade edilişinden kaynaklanan, hatalı ve mükerrer poliçe üretiminin önüne geçilecek.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere),karşı, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Poliçenizin vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde %20 indirim uygulanmaktadır. Apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden %20’a varan indirim yapılmaktadır.

6305 Sayılı Afet Sigortaları
Kanunu Gereğince Kapsam Dahilindeki Binalar:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Kapsam Dışında
Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Kanununa” tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Sigortalanacak Binanın

 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin):
 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat ve Kapsamı için tıklayınız.

Zorunlu Deprem Sigortası Gerekli Bilgi ve Belgeler için tıklayınız.

Teklif al

Konut Bilgileri

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.