Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular
Sağlık Sigortası

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılması zorunlu olan yıllık özel sağlık sigortası poliçesidir. Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyrukluların almak zorunda olduğu, Nüfus ve Göç İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenen teminatların verildiği sağlık sigortasıdır. 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerinde sağlık sigortası zorunluluğu getirilmiştir.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge ’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Askeri Poliçe İçeriği için tıklayınız.

Ürün ana teminat olarak Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır:

https://yksigorta.net/wp-content/uploads/2020/11/tetiana-shyshkina-TswOPhWcrmQ-unsplash.jpg

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılması zorunlu olan yıllık özel sağlık sigortası poliçesidir. Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyrukluların almak zorunda olduğu, Nüfus ve Göç İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenen teminatların verildiği sağlık sigortasıdır. 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerinde sağlık sigortası zorunluluğu getirilmiştir.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge ’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Askeri Poliçe İçeriği için tıklayınız.

Ürün ana teminat olarak Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır:

Yabancı Sağlık Sigortamı
iptal edebilir miyim?

Poliçelerin sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:

* İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin Şirkete ibrazında,

* İkamet izninin iptalinde,

* 5510 sayılı Sosyal Sigorta Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında.

Yabancı uyruklu öğrenciler için
yabancı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Ülkemizde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, okul süresi boyunca her yıl yenilenmek üzere yabancı sağlık sigortası yaptırmak ile yükümlüdürler.

Anlaşmalı sağlık kurumlarında
tedavi limitleri ne kadardır?

Yabancı sağlık sigortasında bulunan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi masrafları limitsiz iken; anlaşma olmayan kurumlarda yıllık tedavi masrafı üst limiti 20.000 TL ve % 20 katılım payı ile hizmet verilir. Ayakta tedavi limiti ise yıllık 2.000 TL ve % 40 katılım payı ödenerek sağlık hizmeti alınabilir.

Eşi Türk Vatandaşı olan Yabancı kişiler için de
Yabancı Sağlık sigortası yaptırması zorunlu mudur?

Hayır, zorunlu değildir. Eşlerden biri Türk vatandaşı ve SGK’ ya tabi ise, eşini sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla sigortalı yaptırabilir. Aksi halde ikamet tezkeresi ve oturma izni için yabancı sağlık sigortası yaptırılmadır.

Yabancı sağlık sigortası
diş tedavi masraflarını karşılamakta mıdır?

Hayır. Diş, ağız ve çene ile ilgili her türlü tedavi, tanı, cerrahi müdahale vb. teminat dışıdır.

For English

Since 11th of April 2014 it is mandatory for Foreign Citizens who will live in our country to have a General Health Care insurance to be able to apply for Residence Permission. According to the request of the Police Department, we offer this required Health Care Insurance for Foreign Citizens with a broad spectrum to appropriate costs.
This health care insurance will also include unlimited in-patient treatment, limited outpatient treatment in a very wide range of negotiated health care. Duration of insurance will be 1 year.
Everyone who is between 0 and 65 years old can be taken under guarantee by Health Care Insurance for foreigners
The Insurance policy will cover the minimum guarantee which is mentioned in the Notification No. 9 dated 06/06/2014 on private insurance for residence permission.

How can you get General Health
Care Insurance for Foreign Citizens?

To get detailed information and to prepare your insurance policy please send e message us or call our customer service under telephone number +90 312 419 68 28 or send an e-mail to info@yksigorta.com. We also can prepare your insurance policy via phone call and dispatch to you within 24 hours wherever in Turkey.

Teklif al

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.