Hasar Danışmanlığı

Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler:

 • Sigorta poliçesi
 • İtfaiye raporu
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
 • Zararı gösteren beyan / talepname
 • Polis veya jandarma tutanağı
 • Vergi levhası (İşyerleri İçin )
 • Mal sahipleri için tapu belgesi
 • Kiracılar için kira kontratı

Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler:

Maddi Zararlar:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname)
 • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse)
 • Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
 • Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

Ölüm Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
 • Ölüm raporu
 • Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu
 • Tedavi masraf faturalarının asılları

 

Maluliyet Halinde:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
 • Kaza tespit tutanağı
 • Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler:

Çarpma – Çarpılma Olaylarında:

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 • Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • Hasara ilişkin faturalar,
 • Hasara ilişkin fotoğraflar,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için)

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.