Değer Kaybı

İstenen Bilgi ve Belgeler:

  • Kaza tespit tutanağı
  • Mağdur araç sahibinin adına olan araç ruhsat örneği
  • Hasarlı aracın fotoğrafları
  • Araç onarım bilgisi ve tazminat miktarını içeren eksper raporu
  • Değer kaybının ödeneceği IBAN No’su
  • Mağdur vekaleten temsil ediliyorsa ve ödeme vekil adına yapılacaksa geçerli vekaletnamenin aslı

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.